IVANKA IN FERDO DOLINAR

  1. IVANKA IN FERDO DOLINAR, Kriška vas 182, za skrbno urejeno domovanje

Na Kriško-polževski planoti v zaselku Jazbine, sta si z lastnim trudom zgradila počitniško hišico, ki stoji že nad 30 let. Hišici sta dala ime »Vila Johana«, kar je pravi naslov, saj imata vse potrebne lastnosti, t.j. grmovnice, cvetje, sadno drevje, lepo urejen vodnjak, na pročelju hiše pa se kot dodatek bohoti čebeljnak. Zaslužita priznanje.