ZAKLJUČNA PRIPREDITEV 2011

TURISTIČNO DRUŠTVO POLŽEVO

MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA 2011

V akciji TZS »Moja dežela lepa in gostoljubna« sodelujemo že vrsto let. Za to akcijo se pripravljamo skozi vse leto tako, da člani komisije, ki so bili določeni na občnem zboru, budno spremljajo in ogledujejo našo lepo Kriško-polževsko pokrajino z bujno cvetočimi rožami na oknih in balkonih hiš in okoli njih, lepo negovanimi vrtovi in sadovnjaki ter živimi mejami. Prav tako je posebno lepo pogledati naše nove smerokaze z lesenimi tablami na katerih so izdolblena krajevna imena in svetlečimi tablami s hišnimi številkami ter bujnimi rožami, za katere naše članice lepo skrbijo.

Člani Komisije pri TD Polževo smo se večkrat čez leto sestali in na zadnjem sestanku odločili, da podelimo Pohvale in Priznanja sledečim občasnim in stalnim prebivalcem:

POHVALA ZA UREJEVANJE ŠIRŠE OKOLICE

Letošje leto je potekala akcija postavitve novih, delno tudi obnovljenih smernih kozolčkov z lesenimi  tablami ledinskih imen, svetlečih tabel s hišnimi številkami in cvetličnimi koriti.  Obnovili in postavili smo tudi klopi vzdolž ceste na Polževi, kot tudi dve klopi v zaselku Škrjanka in Staje. Pri tej akciji so izjemno pomagali preje omenjeni člani Td društva, ki prejmejo posebne pohvale

prejmejo:Tone Hozjan, Kriška vas 67,

Janez Bolta, Kriška vas 111,

Dušan Nose, Kriška vs 31 A,

Ivo Stojčevski, Kriška vas 121,

POHVALO ZA PRIDELKE

V lanskem letu pa smo se odločili še za posebne pohvale za naj pridelek in tako nadaljujemo tradicijo naprej

prejme:Pavle Sotirov, Kriška vas 125, – za izjemne pridelke

V letu 2011 je pridelal izjemne različne pridelke in naj naštejemo: kumarice dolžine več kot 30 cm, izjemne paprike, normalne in zelo pekoče, paradižnike tudi težke blizu kilograma, omenimo pa tudi bogato letino različne vrste sadja, kot so bile, slive, jabolka, hruške, marelice, breskve, nešplje, fige in seveda tudi izjemno sladko grozdje

POHVALE ZA UREJENOST DOMAČIJ IN VIKENDOV TER SAKRALNEGA OBJEKTA

prejmejo: Rozalija in Ivan Jamnik, Marija in Jože Brodnik, Sonja in Mirsad Britvarevič, Jože Virant

  1. JOŽE VIRANT, Kriška vas 3 – za dolgoletno skrb za cerkvico Sv. Magdalene

Dolgoletni mežnar podružnične cerkvice Sv. Magdalene v Kriški vasi zasluži pohvalo za skrb cerkve, za njeno okolico, za redno zvonenje ob raznih svečanih in žalnih priložnostih in za vse dobro, kar je naredil za našo vas. Jože je vedno znal prisluhniti tudi potrebam Td Polževo. JOŽE VIRANT je v novembru praznoval 80 letnico, za kar mu v imenu TD Polževo čestitamo, želimo mu trdnega zdravja in veliko moči.

  1. REZKA IN   IVAN  JAMNIK, Nova vas 4 – za lepo urejeno domačijo

Družina ima kmetijo v Novi vasi in se imenuje »pri Kmetovih«. Trudijo se za urejeno okolico, dodatni vir dohodka je kmetovanje, poleg poljedeljstva imajo veliko glav živine, vendar pa imajo vedno urejeno okolico z lepim okenskim cvetjem. Ob hiši pa je lepo ohranjen star vodnjak. Zaslužita pohvalo.

  1. MARIJA IN JOŽE BRODNIK, Kriška vas 203-  za hišico v pravljici Imata urejeno in vzorno nagovano parcelo na kateri stoji počitniška hišica v cvetju omejena z lepo negovano živo mejo, lepo zeleno trato in iz naravnih grmovnic izvirno oblikuje že kar umetniške prispodobe. Nahaja se v zaselku Senožeti kamor redno prihajata. Hiša Brodnikovih je kot v pravljici. Priznaje sta že prejela, želimo jima izročiti še pohvalo za  opravljanje umetniških del.
  1. SONJA IN MIRSAD BRITVARJEVIČ, Pristava – za lepo urejen vikend

Počitniško hišico imata v vasi Pristava.  Pravzaprav sedaj že bivalna hišica stoji ob poti proti Zavrtačam. Hišica je na strmem pobočju vendar je zelo lepo urejena z »dušo«, kot se reče. Na oknih in terasi je veliko prisrčno posajenega cvetja. Okolica z vrtom je lepo negovana. Tu mimo poteka tudi Jurčičeva pot, gozdna učna pot po sledeh višnjanskega polža in Krevsov tek. V tej hiši je gostoljubnost vedno doma.

PRIZNANJE ZA UREJENOST DOMAČIJ IN VIKENDOV:

prejmejo: Nada in Janez Jeršin, Ivanka in Ferdo Dolinar, Mojca in Tone Habjan

  1. NADA IN JANEZ JERŠIN, Kriška vas 19 – za skrbno urejeno domačijo

Na obrobju Kriške vasi stoji hiša z gospodarskim poslopjem po domače pri Pevčevih. Mlada člana družine sta Nada in Janez Jeršin, ki skupaj z mamo Fani in očetom Janezom ter otrokoma Urošem in Boštjanom skrbijo za urejenost hiše in okolice. Dodatni vir dohodka jim je kmetijska dejavnost, skrbno obdelujejo polja, v novo zgrajenem hlevu redijo nad 10 glav goveje živine. Domača hiša je posuta z vzorno negovanim balkonskim cvetjem. Ugotavljamo da družina Pevčevih zasluži priznanje. Starejši gospodar Ivan Jeršin je letos oktobra dopolnil 80 let, za kar mu v imenu TD Polževo iskreno čestitamo.

  1. IVANKA IN FERDO DOLINAR, Kriška vas 182, za skrbno urejeno domovanje

Na Kriško-polževski planoti v zaselku Jazbine, sta si z lastnim trudom zgradila počitniško hišico, ki stoji že nad 30 let. Hišici sta dala ime »Vila Johana«, kar je pravi naslov, saj imata vse potrebne lastnosti, t.j. grmovnice, cvetje, sadno drevje, lepo urejen vodnjak, na pročelju hiše pa se kot dodatek bohoti čebeljnak. Zaslužita priznanje.

  1. MOJCA IN TONE HABJAN, Nova vas 7- za skrbno urejeno domačijo

Kmetija, ki je letos predlagana za najbolj urejeno se nahaja v Novi vasi, po domače » pri Jakobčevih«. Maladi gospodarji Mojca in Tone skupaj s sinovoma in mamo Vero skrbijo za lepo urejeno okolico stare hiše z gospodarskim poslopjem in novo zgrajeno hišo, ki so lepo povezani med seboj. Predstavljamo si starodavno kmetijo z novim napredkom. Staro in novo hišo ter okolico krasi okensko in balkonsko cvetje, okolico pa negovane grmovnice. Družina je v letu 2006 dobila pohvalo sedaj pa si zasluži priznanje.

***

Kriška vas 3.11.2011

Komisija za ocenjevanje:                                                            Predsednik TD Polževo

Predsednica Ivica Zupančič                                                        Miloš Šušteršič

TURISTIČNO DRUŠTVO POLŽEVO

NATEČAJ »MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA 2011«

POHVALE ZA UREJANJE ŠIRŠE OKOLICE

ANTON HOZJAN, KRIŠKA VAS 67 – ZA UREJANJE ŠIRŠE OKOLICE

JANEZ BOLTA, KRIŠKA VAS 111 – ZA UREJANJE ŠIRŠE OKOLICE

DUŠAN NOSE, KRIŠKA VAS 31A – ZA UREJANJE ŠIRŠE OKOLICE

IVO STOJČEVSKI, KRIŠKA VAS 121 – ZA UREJANJE ŠIRŠE OKOLICE

POHVALA ZA IZJEMNE PRIDELKE

PAVLE SOTIROV, KRIŠKA VAS 125  – POHVALA ZA IZJEMNE PRIDELKE

POHVALE  ZA UREJENOST DOMAČIJ IN VIKENDOV TER SAKRALNEGA OBJEKTA

JOŽE VIRANT, KRIŠKA VAS 3  –  ZA DOLGOLETNO SKRB ZA CERKVICO

SV. MAGDALENE

REZKA IN IVAN JAMNIK, NOVA VAS 4, – ZA LEPO UREJENO DOMAČIJO

MARIJA IN JOŽE BRODNIK, KRIŠKA VAS 203 – ZA HIŠICO V PRAVLJICI

SONJA IN MIRSAD BRITVAREVIČ, PRISTAVA 12 –  ZA LEPO UREJEN VIKEND

PRIZNANJA  ZA UREJENOST DOMAČIJ IN VIKENDOV:

NADA IN JANEZ JERŠIN, KRIŠKA VAS 19   –  ZA SKRBNO UREJENO DOMAČIJO

IVANKA IN FERDO DOLINAR, KRIŠKA VAS 182  –  ZA SKRBNO UREJENO

OKOLICO DOMA

MOJCA IN TONE HABJAN, NOVA VAS 7  –  ZA SKRBNO UREJENO DOMAČIJO

***

KRIŠKA VAS 3.12.2011

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE                     PREDSEDNIK TD POLŽEVO

PREDSEDNICA                                                MILOŠ ŠUŠTERŠIČ

IVICA ZUPANČIČ