Podelitev pohval in priznanj

Dobitniki priznanj in pohval za leto 2010