Zgodovina

DELO TURISTIČNEGA DRUŠTVA POLŽEVO 1986 – 2008

 

Spomladi leta 1986 je bilo na območju KS Višnja Gora ustanovljeno TURISTIČNO DRUŠTNO POLŽEVO, sprejeti so bili ustrezni akti in izvoljeni organi, pod vodstvom sedaj že pokojnega Borisa Jagra. Nadaljevali smob  pod vodstvom predsednika Slavka Grčarja, sedaj pa že dolga leta deluje pod vodstvom predsednika Miloša Šušteršiča.
Društvo deluje na območju Kriško – Polževske planote z vasmi Kriška vas, Nova vas, Pristava in Zavrtače, ki imajo ta čas skupaj s številnimi počitniškimi naselji že blizu tisoč stalnih in občasnih prebivalcev. Od teh  je veliko članov TD Polževo.
Bilanca dvajsetletnega delovanja društva je kar pestra in dokaj uspešna. Člani TD Polževo so z veliko vnemo sodelovali pri asfaltiranju ceste od Peščenika preko Kriške vasi, mimo Restavracije Polževo do Zavrtač, z odcepom do Nove vasi.
V letu 1997 je bilo društvo organizirano po novih predpisih in na novo registrirano. Kar veliko dela je bilo potrebno za potrditev delovanja društva.
Prav tako so bili člani TD sopobudniki akcije za gradnjo vodovoda in tudi vodili in organizirali različna  pripravljalna dela. Otvoritev vodovoda je bila v avgustu l. 2007 pri razgledni mizici s postavitvijo pitnika.
TD je tudi aktivno delovalo pri elektrifikaciji in telefonski napeljavi pri počitniških naseljih.
Posebej pa je TD dobro poskrbelo za urejeno in čisto okolico, odstranjena so bila divja odlagališča smeti in pripomoglo k organizaciji rednega odvoza smeti.
Ob glavni cesti je postavljenih kar nekaj klopi, kozolcev ter smerokazov z okrasnimi cvetličnimi koriti. Na smerokazih so stara imena področij, ki so jih imenovali naši tu živeči predniki in so jih uporabljali zaradi boljše orientacije kje so kosili travo, želi pšenico, pulili lan, sadili in kopali krompir, grabili listje ……in opravljali še podobna kmečka opravila. Seveda je te lesene smerokaze in kozolce potrebno tudi redno vzdrževati in obnavljati. Pri novem osrednjem kozolcu, leta 2003 obnovljeni razgledni mizi je tudi barvni panoramski posnetek Polževske planote  in oglasna deska za obvestila. 50 metrov pred njo iz smeri Kriška vas pa je postavljen nov smerokaz z napisom »Razgledna miza« in tudi v angleščini.
Že v prvih letih je društvo organiziralo tekmovanje med hišami o urejenosti, o lepem cvetju in okolici. Postopoma je ta akcija postala tradicionalna v okviru KS Višnja Gora skupaj z Turističnim društvom Višnja Gora. Sedaj so skoraj vse hiše lepo urejene in polne cvetja.
Leta 2003 je zdaj že pokojni predsednik TZ Ivančna Gorica g. Avgust Likovnik predlagal, da naj bo vsako leto osrednja državna proslava ob dnevu Državnosti za našo in Grosupeljsko občino na Polževem. Ob tej priliki smo organizirali tudi 3x vlečenje vrvi in podelili pokale. Od tedaj poteka proslava ob dnevu Državnosti na Polževem vsako leto. Ob tej priliki smo tudi pomagali pri pripravi raznih razstav – starega orodja naših prednikov, ročnih in slikarskih del iz Višnje gore in okolice. Zelo zanimiva pa je bila tudi razstava zbirateljev polžev, na kateri smo videli ogromno polžev iz vsega sveta.
Ob koncu leta 2003 je tudi padla ideja, da v zimskih sezonah organiziramo smučarske tekme predvsem za šoloobvezne otroke. Tako smo v letu 2004 organizirali 2 tekmi; v letu 2005 so bile 3 tekme; v letu 2006 tudi 3 tekme , v letu 2007 pa ni bilo snega, enako tudi letos;
Ob koncu leta 2004 smo organizirali akcijo za izgradnjo osvetlitve smučišča Polževo. Poleg sponzorjev in izvajalca del so aktivno sodelovali tudi naši člani. Pridobljenih je bilo cca. 600.000,00 SIT. V izgradnjo osvetlitve smučišča pa je bilo skupno vloženih cca 1.000.000,00 SIT.
Leta 2006 je Smučarski klub Polževo s pomočjo TD Polževo in restavracije Polževo ter župana Občine Ivančna Gorica odprli na novo usposobljeno  smučišče Polževo, ki ima sedaj vse veljavne dokumente za obratovanje tudi v nočnih urah.
Društvo veliko pripomore k boljši organizaciji ob vsakoletnem pohodu po Jurčičevi poti. Na poti po Kriškopolževski planoti izobesimo table z informacijami in pri hotelu Polževo vsako leto lepo poskrbimo za mimoidoče saj organiziramo prostor, kjer se lahko pohodniki okrepčajo in opravijo potrebno, pogledajo in vzamejo s seboj prospekte, na plakatu vidijo tudi celotno pot in prejšnje letne utrinke pohoda ter po smerokazih nadaljujejo pot mimo cerkvice Sv. Duha, ki je opremljena z tablo opisa in naprej do Muljave ali celo do Krke. Letos smo organizirali celo jubilejni žig ob 15. letnici pohoda.
Spomladi leta 2005 je padla nova ideja, da organiziramo tek po Kriško-polževski planoti. Skupno z T.D. Višnja Gora smo tek poimenovali po Višnjanu Ive Krevsu, tekaču na dolge, ki je bil pred drugo svetovno vojno Balkanski prvak. 11 kilometrski tek poteka po gozdnih in poljskih poteh in samo cca 400 m po asfaltu. Jeseni 2005 se je teka udeležilo 80 tekmovalcev. Še isto leto smo dobili povabilo organizatorja Dolenjskih tekov, društva Marathon, da se vključimo v teke Dolenjske, ki šteje 20 prireditev. Leto 2006 smo zabeležili 154 tekmovalcev. V lanskem letu pa je ta tek štel tudi za pokal Slovenije. Zabeležili smo rekordno število tekmovalcev in pohodnikov (249). Še eno posebnost moramo poudariti. Tek povezuje hotel Polževo, kjer je start z naslednjimi vasmi: Male in Velike Vrhe, Novo vas, Kriško vas, Pristavo, Zavrtače in nazaj do hotela Polževo. Pomoč domačinov teh vasi, tudi članov našega društva, pri delitvi pijače, kontroli in spodbujanju tekmovalcev je neprecenljive vrednosti. Pri organizaciji teka, privoza cisterne za vodo, miz in klopi, priprave hrane, postavitvi šotora in podobno, so nam vsako leto izdatno pomagali prostovoljni člani Gasilskega društva Kriška vas, ki so v večini tudi naši člani.
O delu in aktivnostih našega društva prispevamo vsako leto različne članke v  občinske časopise kot sta Klasje in Višnjan ter tudi v Dolenjski list.
Vsako leto smo na novo postavili ali popravili, vzdrževali klopi, prebarvali in na novo prekrili kozolčke, klopi, smerokaze in postavili kovinske smetnjake. Letos nam je TZ Ivančna Gorica priskrbela nov betonski smetnjak, ki smo ga postavili pri razgledni mizici.
Že vrsto let tudi s pomočjo mladih gasilcev gasilske enote Kriška vas, organiziramo očiščevalno akcijo in poskrbimo za odvoz s traktorjem. Prav tako mladi gasilci pomagajo pri prebarvanju kozolčkov.
Naši člani redno sadijo rože v cvetlična korita na kozolčkih kjer so označena krajevna imena in jih tudi preko celega leta negujejo. V zadnjih dveh letih smo rože posadili tudi na balkonu Gasilskega dom v Kriški vasi.
V teh letih smo ustvarili odlično sodelovanje z občinsko Turistično zvezo Ivančna Gorica, Občino Ivančna Gorica, krajevno skupnostjo Višnja Gora, Gasilskim društvom Kriška vas, Smučarskim klubom Polževo, ki poseduje leseno hišico pri hotelu Polževo in seveda tudi z nepogrešljivim radiom Zeleni val, ki nam je nesebično pomagal pri oglaševanju in ozvočenju.
Uspešne medsebojne odnose in sodelovaje gojimo z TD Višnja Gora, saj smo imeli več skupnih akcij, kot so: zasaditev dveh lip na dan zemlja, organizacijo Krevsovega teka, organizacija razdelitve priznanj in pohval za pobudo TZS »Moja dežela lepa in gostoljubna« in še kaj se najde.
Pobiranje prostovoljnih prispevkov – članarina v društvu. Naši aktivni člani v vsakem zaselku pobirajo prostovoljne prispevke. To delo nam ne gre preveč od rok, ampak upamo, da se v bodoče popravimo.
Marsikatera pobuda je prišla iz vrst naših članov za ureditev kraja in bila sporočena Krajevni skupnosti Višnja Gora oz. občini Ivančna Gorica in Javnemu Komunalnemu podjetju Grosuplje. Naj jih naštejem samo nekaj: pogostejši odvoz smeti, namestitev še več kontejnerjev, namestitev luči v Kriški vasi, popravilo cestišča, popravilo odtokov in podobno.
Ob koncu pa se zahvaljujemo vsem našim članom, ki so kakorkoli prostovoljno nesebično pomagali pri izvedbi akcij in našem delu.
Enako se tudi zahvaljujemo vsakoletnim sponzorjem oziroma občasnim sponzorjem pri naših akcijah. Vsakokrat so bili tudi ti sponzorji navedeni na plakatih, transparentih in v občilih pri rezultatih.
Kriška vas 30.03.2008    TD Polževo predsednik Miloš Šušteršič

Najprizadevnejšim članicam in članom v zadnjih letih, pa kot predsednik, v znak zahvale in še bodočega dobrega sodelovanja, podeljujem simbolične keramične polže.
1. Ivica Zupančič
2. Janez Šmon
3. Dušan Nose
4. Pavle Sotirov
5. Lija Šušteršič
6. Enes Korič
7. Jože Virant
8. mladi gasilci PGD Kriška vas
9. Dušan Tekavec
10. Vinko Žibert
 
V znak iskrenega sodelovanja pa podeljujem tudi naslednjim organizacijam:

1. turistična zveza Ivančna Gorica, Pavel Groznik
2. krajevna skupnost Višnja Gora, Janko Zadel
3. radio Zeleni val, Boris Peterka

         Predsednik TD Polževo
         Miloš Šušteršič