Cerkvice (slike z opisom)

CERKEV SV. LENARTA

Zgodovinska znamenitost v Novi vasi je gotska cerkev posvečena svetemu Lenartu. Cerkev je bila zgrajena v 16 stoletju, prvič jo omenja Valvasor med Šmarskimi podružnicami.

Njena posebnost je bila obdanost z verigo, ki izhaja še iz časov Turških vpadov v naše kraje. Veriga je bila med prenovo žal odstranjena. Veliki kamniti oltar sv. Lenarta sega v leto 1647.

Po pripovedovanju starejših vaščanov naj bi Turki hoteli vdreti v vas, vaščani pa so se zaobljubili, da bodo cerkev obdali z verigo, če se jim to ne bo posrečilo. Turki so prišli do kapelice nad  vasjo (le-ta je danes žal že porušena), začeli so se vdirati v blato in niso mogli nikamor več naprej. Vas je bila rešena, vaščani pa so svojo obljubo izpolnili in obdali cerkev z verigo. To dejanje je imelo simbolni pomen, cerkev so posvetili svetemu Lenartu, zavetniku jetnikov.

 

CERKEV SV. DUHA NAD POLŽEVEM

Cerkev je bila zgrajena v 15 stoletju. Zanjo je značilna poznogotska zgradba z zvezdnato-rebrasto obokanim prezbiterijem.

Glavni baročni oltar je »zlatega tipa« in je bil narejen leta 1664. Na olatarju je lesen relief, ki predstavlja apostole z Marijo ob prihodu sv. Duha na binkoštni praznik. Na eni strani reliefa je sv. Anton, na drugi Kristus Kralj, nad reliefon pa sv. Miklavž. Na enem stranskem oltarju je v sredini sv. Urh, ob strani sv. Gregor, papež in sv. Bernard, ki kaže na vpliv bližnjega stištega samostana, na drugem oltarju pa je kip Marijenega oznanjenja.

Binkoštna nedelja je vedno petdeseti dan po velikonočni nedelji. Na binkošti so v vaseh okoli Višnje Gore in Muljave kmetje na njive zatikali lesene križce zoper hudo uro in za božji blagoslov.

Zanimivost cerkve je tudi na obeh straneh z oljnimi barvami poslikano slikarsko platno.Na eni strani je sv. Anton Padovanski, na drugi strani pa meniha sv. Frančišek Asiški in sv. Anton Padovanski ter neznani plemič, ki v roki drži ptico.

Glavni vhod cerkeve pa krasi dragocen in zelo zanimiv portal iz 15. stoletja, ki prikazuje Kristusa na križu, ob njem pa sta Marija in sv. Janez Evangelist.

LEGENDA:

Cerkev so najprej začeli graditi v vasi, vendar kar so sezidali podnevi, je bilo ponoči prenešeno na lokacijo na vrhu hriba. Zato so potem cerkev gradili in dogradili na vrhu hriba, kje stoji še danes.


CERKEV SV. MAGDALENE (Kriška vas)

Malo odmaknjena od ceste in hiš v Kriški vasi, na čudovitem, osamljenem in z naravo obdanim krajem, stoji cerkev sv. Magdalene.

Zgrajena je bila v 17. stoletju in sicer v izrazito gotskem slogu. Kljub obnovi je oblika cerkve ostala nespremenjena. Leta 1998 so v cerkev napeljali elektriko. Urejeno je bilo tudi avtomatsko zvonjenje in bitje ure, osvetljena pa je tudi zunanjost cerkve.

Ustno izročilo pravi, da so med 1. svetovno vojno iz cerkve odpeljali zvonove za vlivanje topovskih cevi.

Cerkev je danes podružnica Višnje Gore, zato ni velikokrat odprta. Kljub temu pa mnogi pridejo po sprehajalni poti do nje, sedejo na “škarpo”, ki jo obdaja ter poslušajo zvoke narave ter opazujejo čudovit razgled.