Vasi (slika z opisom)

Kriška vas,  Nova vas,  Pristava in  Zavrtače

……………………………………….

Kriška vas

 

……………………………………….

Nova vas

 

……………………………………….

Pristava pri Višnji Gori

Nadmorska višina: 540,8 m
Število prebivalcev: 16
Poštna št./pošta: 1294 Višnja Gora
Občina: Ivančna Gorica
Pokrajina: Dolenjska
Statistična regija: Osrednjeslovenska regija

Smerokaz na odcepu Pristava

……………………………………….

Zavrtače

Nadmorska višina: 545,4 m
Število prebivalcev: 25
Poštna št./pošta: 1294 Višnja Gora
Občina: Ivančna Gorica
Pokrajina: Dolenjska
Statistična regija: Osrednjeslovenska regija

Zavrtače so gručasta vasica na vrtačastem kraškem svetu, po katerem je dobila tudi svoje ime. V vasi so tri hiše z gospodarskim poslopjem. V zadnjih letih so v bližnji okolici pozidali nekaj počitniškim hišic. Zaradi slabega donosa kmetijske dejavnosti, so se mlajši gospodarji zaposlili. Na začetku vasi je Selanova kapelica, s kipom Matere Božje. Na vzhodni strani vasi so lepo obdelane velike njive. Zemlja je bolj težka in dokaj rodovitna. Dobro obrodi sadno drevje, zlasti jabolka in hruške. Zato je bilo pred desetletji precej žganjekuhe in predelave v mošt. Gozd je bukov in hrastov, v katerem rastejo gobe. Včasih so bile v tej vasi velike kmetije. Veliko so se ukvarjali z živinorejo, največ z govedorejo. V zadnjih desetletjih so nekaj kmetij opustili. Pod vasjo nad Sp. Drago izvira Drmožnik. Vas Zavrtače spada v katastersko občino Kriška vas. Tudi podružnična cerkev Sv. Magdalene je v Kriški vasi.

K naselju spada tudi dom na Polževem, zgrajen leta 1934. Pred zadnjo vojno je bil lesen a so ga hkrati z vasjo požgali Italijani. V letu 1952 pa so ga nanovo pozidali. Zdaj je to velika zidana stavba s sobami, privlačna turistična postojanka. Skozi vas pelje pešpot, ki je postala tradicionalna s pohodom po Jurčičevi poti iz Višnje Gore do Muljave.

Od tod doma Jože Župančič (1894 – 1969), publicist in prevajalec.