Nova vas pri Višnji Gori

Nadmorska višina: 580, m
Število prebivalcev: 53
Poštna št./pošta: 1294 Višnja Gora
Občina: Ivančna Gorica
Pokrajina: Dolenjska
Statistična regija: Osrednjeslovenska regija

Nova vas leži v kraški globeli na Kriško Polževski  planoti  5 kilometrov južno od Višnje Gore. Šteje 14 hiš, ima 53 stalnih prebivalcev, nekaj tudi občasnih, kateri se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom, veliko, predvsem  mlajših pa odhaja na delo v bližnje in dalnje kraje.

Najstarejša listina, v kateri je Nova vas, kot vas omenjena je gotovo «Vrbar puech des Amptz Weychselberg und Paytung des obern Hertzogtums«, to je urbar graščine Stari grad nad Višnjo Goro iz leta 1460. V tej knjigi je med vasmi našteta tudi NEWDORF, Nova vas. Zgodovina pravi, da so bile nekoč v vasi  tri grajske posesti, obdelovali  so jih grajski podložniki  Višnjegorskih grofov. Nova vas je dobila ime po grajskih podložnikih Noulanih, Novljan torej pomeni prebivalec Nove vasi. Skozi stoletja se je vas razširila na 9 domačij, katere so še danes bolj ali manj aktivne v svojem prvotnem poslanstvu.

Na vzhodnem delu vasi stoji gotska cerkev sv. Lenarta, je podružnica Višnjegorske fare. Ljudsko izročilo pravi, da izvira še iz časov pohoda Turkov skozi vas v 16 stoletju. Njena posebnost je bila obdanost z verigo, danes je žal,  zaradi obnove ni več. Na vzhodni strani pod vasjo, je stalni  izvir Pri studencu,  kateri je v davnih časih služil oskrbi s pitno vodo ljudi in živali, dandanes pa se v njem napaja le še divjad iz bližnjega gozda. Novo vas v veliki večini obdaja gozd, ki je prebivališče številnih divjih živali, tudi medveda, kateri se največkrat pojavi prav  med gobarsko sezono. Kdo bi vedel, zakaj ravno takrat.

Nova vas je tudi priljubljena tranzitno pohodna  destinacija bližnjih in daljnih rekreativnih  pohodnikov, ljubiteljev lepe narave. Pot lahko pričnejo  iz Grosuplja  čez Loko, prek Nove vasi do hotela Polževo in morda še dlje. Pohodniške poti so dobro označene. Ob lepem vremenu ponuja okolica prečudovit pogled od Kamniških planin pa vse do najvišjega vrha v Sloveniji Triglava.