DEFIBRILATOR – predstavitev

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA – STROKOVNA NAVODILA

TEMELJNI POSTOPKI OZIVLJANJA – PRAKTICNI DEL UPORABE DEFIBRILATORJA TD POLZEVO IN PGD KRISKA VAS